آدرس: استان البرز، مهر ویلا به سمت درختی، بعد از بانک ملت، مدرسه ماندگاران

شماره های تماس:

۰۹۱۲۶۴۶۸۵۰۷ 

۰۲۶۳۴۲۳۵۵۰۱ 

۰۲۶۳۴۲۳۵۷۰۳