فایده های کشیدن نقاشی در  کودکان

 نقاشی یکی از هنر های هفتگانه است و باعث اکتشاف استعداد ها و ویژگی های خاص کودکان می شوید . امکان دارد کشیدن نقاشی برای هر کودکی دلچسب و لذت آور نباشد اما برای کودک شما بسیار کاربردی است . شما می توانید با استفاده از نقاشی کودک به درون آن پی ببرید و باعث بروز احساسات و عواطف کودک شوید . مدرسه ماندگاران در زمینه طراحی با سیاه قلم فعالیت می کند و با ثبت نام کودک خود در این مدرسه استعداد او را کشف کنید

فواید نقاشی کشیدن کودکان

۱-نقاشی باعث نمایان شدن احساست کودک می شود

۲-نقاشی باعث این  می شود که ذهن کودک گرفتار رنگ ها شود و تناسب رنگ ها را بهتر بشناسد.

۳-یکی از بهترین مورد های آموزشی است که بسیار هیجان انگیز و خلاق است .

۴-نقاشی موجب ارتقاء  ارتباط دستی- چشمی کودکان می شود که در این سنین ، مهارت مهمی محسوب می شود.

۵-نقاشی به کودک شما یاری می رساند که مهارت های حرکتی رایاد بگیرد و از آن به صورت مادام العمر استفاده کند .

چرا نقاشی باعث ارتقای هوش کودکان می شود؟

۱-نقاشی به کودک شما اجازۀ کسب مهارت تمرکز بر روی جزئیات را می دهد.

۲-آن ها در مورد ترکیبات متفاوت رنگ ها و چگونگی هماهنگی آن ها با هم نکات جذابی را می آموزند.

۳-نقاشی می تواند به کودکان یاری رساند تا اندازه هار، شکل ها ، الگوها ، و طرح ها را یاد بگیرند .

۴-نقاشی این امکان را می دهد که مهارت تصمیم گیری کودکان را ارتقاء دهد .

۵-آن ها باید پیش از انتخاب رنگ ، تصمیم گیری کنند که کدام رنگ را برای بخش های گوناگون  نقاشی  خود در نظر بگیرند .

۶-نقاشی ، مخصوصا برای کودکی که دچار احساسات متناقض و گوناگونی هستند را نقش درمانی نیز داشته باشد.

۷-نقاشی می تواند بخش مهمی از پیشرفت و تکامل کلیِ کودکان باشد.