قصه تا نمایش: فرهنگیات کودک شامل قصه ، نمایش، شعر ، داستان و افسانه وغیره است.

داستان یا قصه به سخن یا نوشته‌‌هایی از روزگاران قدیم و جدید تعلق می گیرد

که در آن شخصیت‌ های مختلف خیالی یا واقعی داستان هایی می‌آفرینند .

قصه تا نمایش | بهترین دبستان غیرانتفاعی کرج | ماندگاران

قصه‌ها از قدیم برای یاد دادن ، انتقال تجربه‌ها و تاریخ هر قوم یا گروهی از نسل های قدیم به نسل جدید تر به وجود آمده‌اند .

نقش و تأثیرات قصه ها در دبستان ماندگاران

دعوت به حقیقت‌گویی ، شجاع بودن ، علاقه به انسان ، بخشندگی ، کمک‌کردن حتی به موجودات ، دروغ نگفتن ، خیانت نکردن ، دورو نبودن ، نداشتن ترس ، خسیس نبودن ، دوری از ناپاکی ، ظالم نبودن و دیگر رذیلت‌های اخلاقی ، نوع دوستی ، امید داشتن و …

ارتقاء و تقویت خلّاقیت

کودکان پس از گوش دادن به داستان ، گاها خود به داستان‌گویی می‌پردازند یا با وسایل بازی‌های خود داستان را نشان  می‌دهند . گاه نیز رفتارهای بدیع و مبتکرانه در کودک دیده می‌شود که محصول قصه‌های شنیده یا خوانده و یا دیده شده است.

تقویت حس کنجکاوی

داستان به دلیل زنجیر بودن حادثه ها ، کودکان را مجبور می‌کنند که به تعقیب کردن حادثه ها بپردازند و یا آنچه را که در قصه شنیده در دنیای خارج از داستان جستجو کنند . در یک داستان علمی به خوبی می‌توان حوزه کنجکاوی در خارج از داستان را فراهم کرد.

بهترین دبستان غیرانتفاعی کرج

زبان آموزی

داستان ها ، کودک را با کلمات ، اصطلاحات ، ضرب المثل ها و… آشنا می کنند به همین دلیل داستان ها نقش بسیار مهمی و جدی در آموزی زبان ایفا می‌کنند .

در کنار داستان گویی می‌توان از کودک درخواست کرد تا کلمه یا کلماتی را بازگو کند یا به طور مثال بگوید که قهرمان از کجا شروع به حرکت کرده اسمش چه بوده، چه چیزی دیده ، چه گفته و… ، یاری کردن به پرورش قدرت صحبت کردن و عاطفه ها و فکر های کودکان

معلم در نقش یک قصه‌گوی خوب می‌تواند مهارت خوب شنیدن و مهارت کلامی کودکان را افزایش و با خوب صحبت کردن ، استفاده از عبارت های درست و به طور اصولی و خوب بیان کردن الگویی صحیح در اختیار قرار داده و دارای اثر باشد.